Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (рішення №1608 від 06.10.2015 р.) безстрокова
КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
МТІР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ

КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "МТІР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

aboutЯк товариство з обмеженою відповідальністю Компанія була створена в м.Дніпропетровську та зареєстрована Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради в 27.07.2005 році.

В цьому ж році, на підставі рішення №1212 від 07.12.05 року Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Компанія отримує Ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) та стає професійним учасником фондового ринку України.

В 2010 році, на підставі рішення №1425 від 19.11.10 року Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, строк дії ліцензії продовжено до 09.12.2015 року.

В 2015 році, на підставі рішення №1608 від 06.10.15 року Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Компанія отримує вже безстрокову Ліцензію.

З 18.11.2005 року Компанія є дійсним членом Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу.

На підставі рішення №892 від 10.08.06 року Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України компанія з управління активами "МТІР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" включена до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів.

Компанія здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), яка становить виключний вид професійної діяльності на фондовому ринку. Предметом діяльності Компанії є управління активами пайових та корпоративних інвестиційних фондів з метою отримання прибутку від проведення діяльності з управління активами пайових, корпоративних інвестиційних фондів

Статутний капітал КУА "МТІР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" Компанії на теперішній час становить 33 100 000,00 грн.

Зараз в управлінні Компанії знаходяться шість пайових та один корпоративний фонди. Всі фонди є закритими недиверсифікованими венчурними з загальним обсягом проголошеної емісії 2 831 000 000 грн.

 

Пайові фонди в управлінні:

 1. Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «МЕЛОН».
 2. Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Сіпорт».
 3. Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Гранд Прем'єр».
 4. Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «Українська фінансова група».
 5. Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «Українська інвестиційна група».
 6. Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «СПОРТ-КЕПІТАЛ».

 

Корпоративні фонди в управлінні:

 1. Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ПЕРША ФІНАНСОВА ГРУПА».

 

Досягненню основних цілей діяльності ІСІ, які полягають в отриманні прибутку від здійснення діяльності зі спільного інвестування, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників Фонду, забезпечується можливістю інвестування активів за наступними напрямками:

 • - державні облігації України;
 • - облігації місцевих позик;
 • - казначейські зобов’язання;
 • - ощадні сертифікати та банківські депозити;
 • - нерухомість;
 • - цінні папери іноземних держав, в т.ч. акції, корпоративні права та облігації іноземних комерційних організацій, облігації та інші боргові зобов’язання іноземних держав;
 • - цінні папери підприємств, емітентами яких є резиденти України, в т.ч. акції, корпоративні права та облігації;
 • - боргові зобов'язання: векселя, заставні, договори позики;
 • - похідні цінні папери;
 • - інші активи, не заборонені чинним законодавством.
 • - грошові кошти в національній валюті України та іноземній валюті.

НАША КОМАНДА

КАДРИ ВИРІШУЮТЬ ВСЕ!

Тому найбільшим капіталом нашої Компанії є люди - спеціалісти своєї справи, які здатні вирішувати будь які задачі та досягати поставлених цілей.

 

team

Директор Ямнич Володимир Євгенович
Заступник директора Яременко Лариса Іозасівна
Головний бухгалтер Канівець Ольга Олегівна
Голова Наглядової ради Рубан Сергій Володимирович
Члени Наглядової ради Сівков Віталій Семенович
  Ромазанов Юрій Магомедович
  Красницький Олександр Едуардович
  Сидоренко Ігор Олександрович
Ревізор Генова Тетяна Михайлівна

ЛІЦЕНЗІЯ

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Ліцензія

Свідоцтво про включення до державного реєстру фінансових установ

Ліцензія

Виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Ліцензія Ліцензія

ЗВІТНІСТЬ

Фінансова звітність за 2021 рік (3 квартал)

Фінансова звітність за 2021 рік (2 квартал)

Фінансова звітність за 2021 рік (1 квартал)

Фінансова звітність за 2020 рік

Фінансова звітність за 2020 рік (3 квартал)

Фінансова звітність за 2020 рік (2 квартал)

Фінансова звітність за 2020 рік (1 квартал)

Фінансова звітність за 2019 рік

Фінансова звітність за 2019 рік (3 квартал)

Фінансова звітність за 2019 рік (2 квартал)

Фінансова звітність за 2019 рік (1 квартал)

Фінансова звітність за 2018 рік

Фінансова звітність за 2018 рік (3 квартал)

Фінансова звітність за 2018 рік (2 квартал)

Фінансова звітність за 2018 рік (1 квартал)

Фінансова звітність за 2017 рік

Фінансова звітність за 2017 рік (3 квартал)

Фінансова звітність за 2017 рік (2 квартал)

Фінансова звітність за 2017 рік (1 квартал)

Фінансова звітність за 2016 рік

Фінансова звітність за 2016 рік (3 квартал)

Фінансова звітність за 2016 рік (2 квартал)

Фінансова звітність за 2016 рік (1 квартал)

Фінансова звітність за 2015 рік

Фінансова звітність за 2014 рік